Annemieke de Koning

Moeder van 2 kinderen en geboren in Leiderdorp. Groeide op als jongste van vier in Brabant, verhuisde als student terug naar het westen voor haar in-service opleiding verpleegkunde in Den Haag.

Volgde een deeltijdstudie Algemene en Gezinspedagogiek aan Universiteit Leiden en diverse trainingen op het gebied van Bedrijfskundig Leiderschap waaronder een basisleergang rechten en Master of Business Administration (MBA). Heeft jarenlange ervaring in diverse management en directiefuncties in-en extramuraal in Zorg- en Welzijn breed. Ervaarde een manco in duurzame kwaliteitsverbetering en werd gecertificeerd auditor voor ISO 9001 Quality Management Systems en het keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Haar kernkwaliteiten worden omschreven als

  • “Een organisatietalent met een analytisch en relativerend vermogen.”
  • “Een positief kritische instelling met een doordacht strategische managementstijl.”
  • “Een flexibele zelfstandige enthousiaste teamplayer met oog voor kwaliteit.”
  • “Een energieke stressbestendige maatschappelijke ondernemer met de nadruk op verantwoordelijkheid en doelmatig beheer.”
  • “Diplomatieke netwerker met ambassadeurskwaliteiten en ervaring in bestuurlijke processen.”

Haar bestuurlijke ervaring ligt in nevenfuncties als voorzitter van het regiobestuur Haarlem bij Nationale Vereniging De Zonnebloem en bestuurslid van Vrouwen Netwerk Rijnstreek. Daarnaast had ze een adviserende rol t.b.v. het college van B&W Alphen aan den Rijn m.b.t. de communicatie en het participatiebeleid.

Na een tijdje vrijwilligerswerk te hebben gedaan in een kliniek in Gambia kwam ze in 2014 in contact met het bestuur van de Stichting Kinderen van Lamin en werd gevraagd om voor een aantal maanden de inmiddels gestarte nieuwbouw van een ziekenhuis in het dorp Lamin (Gambia) te begeleiden. Als zorgprofessional lagen er wat lijntjes in haar netwerk en zo werden twee containers met ziekenhuisspullen en medische materialen naar Gambia verscheept.

Zo maakte Lamin Health Center van een lokaal healthcenter in 2015 een belangrijke doorstart.

Wat voor Annemieke begon als liefdadigheidswerk door het begeleiden van dit gezondheidszorgproject in een derdewereldland is uitgegroeid tot een voltijds vrijwilligersbaan waarin zij haar kennis als verpleegkundige, ervaring en expertise in diverse management functies in Zorg,- en Welzijn, kon benutten ten behoeve van het welzijn en maatschappelijk belang voor het leven van honderdduizenden arme en zieke medemensen. Dankzij en met behulp van vele sponsors, studenten, vrijwilligers en internationale artsen is Lamin Health Center van een pot paracetamol anno 2021 uitgegroeid tot een volwaardige kliniek met een gemiddeld bezoekersaantal van 25.000 patiënten per jaar voor een medisch consult.

Lamin Health Center heeft twee volwassenen afdelingen, een kinderafdeling, een verloskamer met kraamkamer. Er is een receptie, laboratorium, apotheek en een voorraadkamer. Verder zijn er twee kantoren waar artsen hun consulten kunnen doen. Er is een modern echoapparaat. Tegenover de kliniek bevindt zich een verbandkamer, extra consult ruimte en is er een mortuarium. Tot slot is er een volledig ingerichte tandartsenpraktijk en wordt ambulancevervoer geboden.

Wekelijks zijn er diverse specialistische poli’s waaronder fertiliteit, hoge bloeddruk, diabetes, ondervoeding, zwangerschapsbeleiding en consultatiebureau. Hoofddoel is om optimale klinische-en poliklinische zorg en begeleiding te bieden in een veilige en hygiënische omgeving.

De afgelopen jaren is daarvoor hard gewerkt aan de professionalisering op diverse fronten zoals de zorginhoudelijke aspecten en het managen van de bedrijfsprocessen. Een grote wens in de uitbreiding van de faciliteiten is röntgenapparatuur. 

Goede diagnostiek bij een patiënt begint bij gedegen onderzoek.

Als Lamin Health Center over deze medische apparatuur zou beschikken, heeft de kliniek de mogelijkheid om consequent en sneller een juiste diagnose te stellen, waardoor patiënten eerder de noodzakelijke medische zorg kunnen krijgen. Meer mensen blijven dan in leven en de algemene gezondheid van de inwoners van de regio zal daardoor enorm verbeteren. Dit kan op de lange termijn zelfs bijdragen aan armoedebestrijding en dit zal zeker bijdragen aan goede gezondheidszorg en verlenging van de gemiddelde leeftijd van de Gambianen. 

Röntgenapparatuur is daarom van levensbelang!