If you think you are too small

to make a difference

try sleeping with a mosquito.

African Proverb

Stichting humanitaire hulp gamba

Image

De SHHG is al ruim 20 jaar actief in Gambia.
Haar visie is dat voor alle Gambianen wordt voorzien in dagelijkse basisbehoeften als voeding, kleding, onderdak, onderwijs en toegang tot goede medische zorg. De missie is: Door eenmalige en doorlopende projecten op te zetten bijdragen aan het voorzien in de basisbehoeften van de Gambiaanse bevolking. Het bestuur wordt sinds 1996 gevormd door Arthur Aalst, Ellen Verlaan, , Andre Dragt, Will van der Kolk en Edwin Rood, De stichting (Kvk 41226966) is erkend als een  ANBI-instelling,  (ANBI-nummer  40787) .   (Het rekeningnummer is NL 87 ABNA 0506645320 Meer informatie www.stichtinghumanitairehulpgambia.nl

Foundation  Humanitarian  Aid  Gambia (FHAG) is sinds 2004 de Gambiaanse afdeling van de Stichting Humanitaire Hulp Gambia en als zodanig geregistreerd als NGO A27. Voor meer informatie: www.humanitarianaidgambia.com

Eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en  zelfvoorzienendheid  zijn de sleutelbegrippen van de beide stichtingen.  "Wat kan/kunnen jullie zelf” is altijd het uitgangspunt. Aandachtsgebieden zijn:  onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, studentensponsoring, zonne-energie  en  het  wezen project.

In 2022 zal de SHHG de X-ray Challenge organiseren.

Deze Challenge is een 100% non profit concept om geld bijeen te brengen voor een röntgenapparaat voor het Lamin Health Center. Wij werken voor de organisatie van deze Challenge samen met de organisatie van de Rotary Challenge die gelijktijdig zal vertrekken. (www.rotarychallenge.nl)

Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op via het contactformulier. We zullen zo snel mogelijk proberen te reageren.