Formulier d’enregistrement Maroc

Dit formulier heeft iedere deelnemer nodig om, met name het zuidelijk deel van Marokko, (Westelijke Sahara) door te komen. Overhandig de formulieren bij controleposten. Neem 35 ingevulde GEPRINTE exemplaren mee op reis.