Image

Het lamin health Center

Pleidooi tot sponsoring van röntgenapparatuur met toebehoren t.b.v. Lamin Health Center.

Lamin Health Center is een kliniek in Gambia, een klein West-Afrikaans land binnen een moslimcultuur. Het ziekenhuis is de enige kliniek in Lamin Village, een dorp met zo’n 35.000 inwoners. Veel mensen zijn er arm, leven in erbarmelijke omstandigheden met slechte hygiëne, vaak zonder elektriciteit en stromend water, en verkeren in een slechte voedingstoestand.

Maandelijks komen er 2500 patiënten voor een medische behandeling. Naast hoge kindersterfte en malaria zijn hypertensie en diabetes doodsoorzaak nummer één. De gemiddelde leeftijd in Gambia is dan ook bijna 30 jaar minder dan in Europa. Sinds de opening is de focus verlegt naar zorginhoudelijke aspecten en het managen van de bedrijfsprocessen. Hoofdoel binnen het strategisch plan is de kliniek op een hoger plan te brengen zodat er betere medische zorg en begeleiding geboden wordt. Goede diagnostiek bij een patiënt begint bij gedegen onderzoek. Om gerichte behandeling te kunnen geven is daarvoor o.a. röntgenonderzoek nodig. Met Radiologie wordt de aard en de locatie van een aandoening of letsel bepaald door middel van stralen of geluidsgolven en is een belangrijke toepassing in de geneeskunde. Beeldvormend onderzoek is nl. zeer een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van een diagnose: het maken van röntgenfoto's is dan ook de meest gebruikte methode om een beeld van de binnenkant van het lichaam te verkrijgen.

Röntgenapparatuur is daarom van levensbelang! Als Lamin Health Center over deze medische apparatuur zou beschikken, heeft de kliniek de mogelijkheid om consequent en sneller een juiste diagnose te stellen, waardoor patiënten eerder de noodzakelijke medische zorg kunnen krijgen. Meer mensen blijven dan in leven en de algemene gezondheid van de inwoners van de regio zal daardoor enorm verbeteren. Dit kan op de lange termijn zelfs bijdragen aan armoedebestrijding en dit zal zeker bijdragen aan goede gezondheidszorg en verlenging van de gemiddelde leeftijd van de Gambianen.

Gaat de gezondheid van deze mensen u ook aan het hart? Draag dan bij. De Gambianen zullen u nooit kunnen terug betalen maar zij zullen u uit de grond van hun hart danken en in hun gebeden verhoren.

Annemieke de Koning, 
Directeur Lamin Health Center

Phone: +220-2002889
Email: dekoning.am@gmail.com

Lamin Health Center
Lamin Lodge Junction
LAMIN VILLAGE
Kombo North, West Coast Region
The Gambia

Image

Hoe zijn de Stichting Humanitaire Hulp Gambia (SHHG) en het Lamin Health Center (LHC) met elkaar verbonden?

In de loop van 2019 kwam de stichting in contact met het Health Center in het dorp Lamin in Gambia. Tijdens bijeenkomsten kwam de vraag naar voren of er mogelijkheden zijn om het ziekenhuis onder te brengen in de NGO (NoA27). Hierdoor kan er een heldere juridische basis gerealiseerd worden. Daarnaast kan het ziekenhuis gebruik maken van de bekendheid van de NGO.

Een van de knelpunten van het 5 jaren beleidsplan LHC was het gebrek aan een röntgenapparaat. Dit is noodzakelijk bij het diagnosticeren van veel voorkomende aandoeningen o.a. als gevolg van infectieziekten. Een röntgenapparaat, geschikt voor gebruik in Afrika is een enorme aanschaf maar betekent heel erg veel in de verbetering van de zorg.

Het Health Center verzocht de mogelijkheden voor het röntgenapparaat te onderzoeken. De bestuursleden hebben ervaring met het organiseren van Challenges. Eerst als deelnemers daarna in de organisatie en uitvoering. Los van de ondersteuning van de organisatie in Nederland. Arthur verzorgde in west Afrika de aankomst van de Challenge. Het verblijf van de deelnemers, de veiling van de voertuigen en de PR. Daarnaast regelde hij de uitbetalingen aan de projecten en organiseerde hij dat de deelnemers de projecten konden bezoeken.

De keuze om deze X-Ray Challenge tbv het Lamin Health Center te organiseren was dan ook een voor de hand liggende. Het team heeft een historie met de SHHG en is hierdoor gedreven dit project tot een succes te maken. Mocht je interesse hebben om hier actief aan bij te dragen meld je dan via het contactformulier.