Nieuwsbrief #2

Beste Challengers en geïnteresseerden, onze 2de nieuwsbrief. We zijn van plan deze vanaf nu maandelijks te publiceren.

  1. Onze Facebookgroep heeft inmiddels als meer dan 250 leden: https://www.facebook.com/groups/1187719964955567
  • Ten aanzien van de Inschrijvingen loopt het storm. We hebben reeds een wachtlijst moeten aanmaken. Komende maand zal de lijst definitief worden gemaakt (De teams worden/zijn per mail bevestigd). In de volgende nieuwsbrief willen wij de lijst van teams publiceren. We zullen deze teams benaderen om iets over zichzelf te vertellen (uiteraard indien jullie toestemming geven AVG bepaling)
  • Nogmaals willen wij benadrukken dat de reis onbegeleid is en geheel op eigen risico; Voor calamiteiten is er contact met de organisatie in Nederland mogelijk.
  • Van de inschrijving van 400 euro wordt 250 euro gereserveerd voor de overgangen van Marokko naar Mauritanië, van Mauritanië naar Senegal. Alle benodigde documenten zoals lokale verzekering van de auto, visa, e.d en daarbij ook de ondersteuning van gidsen tijdens het verblijf in Mauritanië worden van deze 250 euro betaald. De overgebleven 150 euro wordt gebruikt voor stickers, de website, ander promotiemateriaal. Over het terugontvangen van je inschrijving of een gedeelte daarvan ten gevolge van ernstige situaties of overmacht, krijg je in de volgende nieuwsbrief uitleg.
  • Voor ons verblijf in Gambia is de accommodatie voor de hele groep geregeld: Lemon Creek hotel, mooi hotel vlak bij zee.
  • De veiling van de auto’s (incl. de auto’s van de Rotary Challenge die ‘achter ons aanrijden’), bij elkaar zo’n 50 voertuigen wordt gehouden in het Independent Stadium in Bakau het enige voetbalstadion in Gambia. Afscheid nemen van je voertuig dat je zo geweldig geholpen heeft om het einddoel te bereiken gaat soms zelfs met een traantje gepaard.
  • Het organisatieteam; Inmiddels uitgebreid met een aantal nieuwe mensen, zie elders op de site meer info hierover. Deelactiviteiten zoals aanschaf van het röntgenapparaat (de X-Ray), sponsoring, corporate financing en de route worden door kleine groepjes uitgewerkt en voorbereid voor de maandelijkse vergaderingen, waarbij zelfs Annemieke van het Lamin Health Center vanuit Gambia aanschuift.
  • Op de website zijn veel suggesties te lezen om sponsoring binnen te halen voor jullie eigen auto. Van sommige deelnemers hebben we al doorgekregen dat er mooie bedragen ontvangen zijn voor de sponsoring van het X Ray apparaat. Bedrijven die direct doneren dan wel aan sponsoring doen krijgen een brief van de Stichting Humanitaire Hulp Gambia waardoor de donaties/ sponsorbedragen aftrekbaar zijn van de belasting. De stichting heeft een ANBI status. Naast sponsoring voor jullie eigen auto’s bieden wij ook de mogelijkheid om voor alle auto’s sponsoring/exposure te regelen. Houd hier in ieder geval plekjes voor vrij op jullie auto. In de volgende nieuwsbrief meer informatie.   
  • Komende nieuwsbrieven zullen wij ook meer informatie geven over de eerste bijeenkomst met de teams (planning mid september), inentingen, mogelijkheden om in het zand te oefenen e.d.

Heb je vragen naar aanleiding bovenstaande, mail naar info@xraychallenge.nl

Met avontuurlijke groet 

Team XRaychallenge 

www.xraychallenge.nl www.stichtinghumanitairehulpgambia.nl

Stichting Humanitaire Hulp Gambia 

Postadres: 

Jan Thijssenstraat 45 

1403 TD Bussum 

Bank: NL87ABNA0506645320