schenkingen en de fiscus

Schenkingen & Sponsoren en de Fiscus

150.000 euro is het bedrag dan we willen ophalen voor het röntgenapparaat voor het Lamin Health Center in Gambia. Dat is veel geld en dus helpt het als je jouw omgeving benadert om te doneren dan wel te sponseren. In de aanloop naar je vertrek, ben je op zoek naar bedrijven en particulieren die je willen helpen om je auto te betalen, je reiskosten te dragen en haal je geld op als extra bijdrage aan het goede doel.  

Hier volgen tips om het aantrekkelijk te maken voor de mensen die je spreekt om ons doel te steunen. In veel gevallen betaalt de belastingdienst mee! 

Giften:Bijdragen die je ontvangt zonder dat daar een tegenprestatie voor wordt gegeven. Gewone giften zijn aftrekbaar voor de gulle gever (bedrijf of particulier) onder de volgende voorwaarden: 

   Giften aan een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd als:

  •        een algemeen nut beogende instelling (ANBI) 
  •        een culturele ANBI
  •        een steunstichting SBBI
  •        De gift is vrijwillig, en zonder enige verplichting.

Het betalen van belasting (zoals inkomstenbelasting, omzetbelasting of onroerendgoedbelasting) is bijvoorbeeld niet aftrekbaar, omdat u verplicht bent deze te betalen. 

De instelling levert geen tegenprestatie voor de giften.

Voorbeelden van een tegenprestatie zijn bijvoorbeeld de aanschaf van een fles wijn met het X-Ray Challenge logo. U doet dan geen gift. U betaalt geld en als tegenprestatie krijgt u de fles wijn.  Of het kopen van een lot bij een loterij. Daarvoor krijgt u een kans om geld te winnen. 

Schriftelijke stukken, zoals bankafschriften of kwitanties, tonen aan dat u de gift hebt gedaan.  Contante giften zijn vanaf 2021 namelijk niet meer aftrekbaar. Bij giften in natura zal een bewijs van de waarde vereist zijn. Het bewijs moet worden geleverd door een onafhankelijke derde die ter zake kundig is. Ik zou voor giften in natura een taxatie of een prijs die je elders daarvoor moet bepalen in je dossier opnemen.

Arthur Aalst is statutair directeur van De Stichting Humanitaire Hulp Gambia. Deze Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41226966. En bij de belastingdienst erkend als een ANBI-instelling, bekend onder ANBI-nummer 40787.  Als je giften ontvangt kun je deze laten storten op de rekening van deze stichting  Het rekeningnummer is NL 87 ABNA 0506645320 

Zorg ervoor dat je teamnummer vermeldt staat op de overschrijving. Dan weten we waar een bewijs van ontvangst naar gestuurd kan worden. Dit bewijs kan de gulle gever bij zijn/haar belastingaangifte gebruiken om de gift aftrekbaar te doen zijn.  

N.B.:  Giften zijn aftrekbaar op voorwaarde dat de omvang minimaal 1% (met een minimum van  60,-) en maximaal 10% van het verzamelinkomen (het totaal van de inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder de persoonsgebonden aftrek) is van de gulle gever.  

Sponsoring: een bijdrage die je krijgt als je er iets voor terug moet doen. 

Sponsoring is aftrekbaar van de winst van de ondernemer, als de uitgaven worden gedaan in de hoedanigheid van ondernemer of in hoedanigheid van de B.V. en niet als de achterliggende privépersoon. Als er een zakelijke grondslag in zit als sponsor, bijvoorbeeld publiciteit, naamsbekendheid, dan zijn de kosten daarvan 100% aftrekbaar. Er moet dus een zakelijke reden voor een bedrijf om de auto, jou of het goede doel te sponsoren. Daar moet je even over gaan overleggen en nadenken of dat te onderbouwen is. Belangrijk is dat het niet voortkomt uit de persoonlijke behoefte van de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder).  Voorbeelden van sponsoring zijn: aanbrengen van een sticker van het bedrijf op de auto, informatie op de website, presentatie geven aan personeel over de tocht, E.d. 

N.B.: Sponsoring is niet aftrekbaar in de privé-aangifte zoals giften dat wel zijn. Schroom niet om deze mogelijkheid te bespreken met je potentiële donateur of sponsor. Het kan je zomaar extra geld opleveren als de gever weet dat er een deel door de belastingdienst wordt bijgedragen.  

 

Voorbeeldvragen met antwoorden van onze fiscalist:

Bedrijf schenkt auto aan stichting. Stichting stuurt brief met waarde bepaling door ANWB. Dan zou het bedrijf dit als kosten mogen aftrekken en omdat het om een ANBI gaat, zou het bedrijf zelfs 150% mogen aftrekken. Klopt dit? De verhoging aan een culturele ANBI is 25%. Dus ja het klopt dat je het bedrag mag verhogen en dan 125% kan aftrekken. Let wel op er zit een maximum van € 1250 aan de verhoging.

Wat is het voordeel voor het bedrijf? met andere woorden. Wat verdient het bedrijf hieraan? Gaat dit van de winstbelasting af? En hoe hoog is die winstbelasting? (dan kunnen we het netto voordeel uitrekenen) Ik kan geen berekening maken van het voordeel om dat dit casus specifiek is.

Buurman van deelnemer schenkt 100 euro aan onze stichting. En wij storten het bedrag op de rekening van de deelnemer. Kan de buurman deze gift aftrekken van zijn inkomstenbelasting? Heeft dit fiscale consequenties voor de stichting of de deelnemer? Wanneer de buurman rechtstreeks betaald aan de ANBI lijkt mij de gift voor hem helemaal aftrekbaar. Het zou dan door de stichting moeten worden ontvangen en niet naar een rekening van een deelnemer moeten worden gestort.

Kunnen deelnemers aan elkaar schenken en dan beide een aftrek hebben van de belasting? Nee deelnemers kunnen niet aan elkaar schenken en aftrek hebben van belasting. Zij zijn geen ANBI.

Image
Geïnteresseerd?
Neem contact met ons op via het contactformulier. We zullen zo snel mogelijk proberen te reageren.