Spelregels & veiligheid

 • Je helpt elkaar onderweg als dat nodig is.
 • Je rijdt met een auto die nog goed bruikbaar is in Gambia.
 • Je schenkt je auto of de veilingopbrengst van jouw auto aan de Stichting. ​
 • Je auto voldoet aan de wettelijke eisen van de landen waar je doorheen rijdt.​
 • Je respecteert de cultuur van de landen waar je door rijdt.
 • Grensovergangen in Afrika rijden we in konvooi. 
 • Vanaf Dakhla, door Mauritanië, tot over de grens van Senegal volgen we de instructies van onze gidsen.
 • Je ondertekent een formulier waarop staat aangegeven dat je op eigen risico meedoet met de Challenge.
 • De reis is unsupported, wat betekent dat je op jezelf of mede-reisgenoten bent aangewezen.
 • De uitdaging is om deze tocht te volbrengen zonder formele ondersteuning van buitenaf.
 • Je volbrengt de Challenge samen met je teamgenoten zonder directe steun van de organisatie.
 • Er zijn geen ondersteuningsvoertuigen, mecaniciens of andere assistentie gedurende de Challenge voor de deelnemers voor het geval er sprake is van gebreken aan de voertuigen, ongelukken of enig ander onheil.
 • Er zijn geen voorzieningen voor het geval deelnemers om welke reden dan ook niet verder kunnen rijden;​
 • Er zijn geen voorzieningen ter waarborging van de veiligheid van de deelnemers en hun voertuigen. ​
 • Er zijn geen voorzieningen voor medische assistentie en/of ziekenvervoer voor het geval er sprake is van ziekte of lichamelijk letsel;​
 • Er zijn geen voorzieningen voor repatriëring bij overlijden gedurende de Challenge, dan wel van voertuigen, goederen en deelnemers.​
 • Er geen (formele) afspraken zijn gemaakt met het bevoegde gezag van de landen welke zijn opgenomen in het reisschema van de Challenge omtrent de eisen die het bevoegd gezag van die landen stelt aan het binnenkomen, reizen door en het verlaten van die landen.
 • Je maakt uit veiligheidsoverwegingen geen foto’s bij grensovergangen en/of politiecontroleposten.
 • De tocht is niet gevaarlijk, maar er zijn risico’s verbonden aan dit avontuur.
 • We raden iedereen aan zich goed te informeren over de veiligheidssituatie in Noord- en West-Afrika.
 • Zorg dat je goed geïnformeerd in de je auto stapt.
 • Neem een weloverwogen beslissing om deze uitdaging aan te gaan.
 • Dit voorkomt teleurstellingen en verrassingen. Op deze site staat al veel informatie. Neem contact op als jij iets wil weten en het niet kunt vinden.
 • Een voorspoedige reis begint met het nemen van je eigen verantwoordelijkheid.